Afval scheiden; (hoe) doet u dat? – Negen vragen aan inwoners van vier Twentse gemeenten

1. Doet u aan afvalscheiding? Zo ja, welk afval scheidt u? Zo niet, wat is hiervoor de reden?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Ja, ik doe aan afvalscheiding. Het afval dat wij thuis scheiden is plastic, papier, glaswerk, groente-, fruit- en tuinafval en restafval (grijze container).
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Glas gaat in de glasbak en oud papier wordt af en toe weggebracht. De rest wordt niet gescheiden.
A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Ja, ik scheid glas, papier, plastic en gft.
A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Ja, wij scheiden plastic, gft, glas, papier en overig.

2. Gooit u wel eens groente- en/of fruitafval in de grijze container? Zo ja, hoe vaak?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Ja, af en toe (1 a 2 keer per week). Dit heeft er mee te maken dat wij binnenshuis geen apart afvalemmertje hebben voor gft-afval. De groene container staat in de tuin.
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Ja. Weinig groente- en/of fruitafval, dus maximaal 1x per week.
A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Nee, dit gaat in de groene container.
A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Jawel, maar dit gebeurt sporadisch.

3. Wat is voor u belangrijk met betrekking tot afval scheiden?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Bijdragen aan het milieu, hergebruik van materialen. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat het afval geen overlast veroorzaakt, zoals stank of beestjes. Daarom vind ik het belangrijk dat de containers vaak genoeg worden geleegd.
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Niet belangrijk. Glas is het enige dat consequent wordt weggebracht.
A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Beter voor het milieu en uiteindelijk ook voor  de portemonnee.
A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Dat het beter is voor het milieu.

4. Afval is grondstof. Bent u het hier mee eens? Waarom wel of niet?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Ja, veel afval kan hergebruikt worden zoals o.a. plastic en gft-afval. Als we daarmee het milieu kunnen besparen, waarom dan niet hergebruik van
materialen/afval?
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Ja. Als het consequent gescheiden wordt, zal het zeker grondstof zijn voor iets nieuws.
A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Eens, afval kan in veel gevallen worden hergebruikt.
A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Ja. Ik weet niet of dit voor alle afval geldt, maar in de meeste gevallen zal afval hergebruikt kunnen worden.

5. De Twentse gemeenten hebben de gezamenlijke ambitie dat er in 2030 niet meer dan 50 kilo restafval per inwoner op jaarbasis mag zijn. Wat vindt u van deze ambitie?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Ik weet niet of dit haalbaar is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden vind ik het belangrijk om te weten hoeveel kilo restafval ik nu produceer
en wat er wordt verstaan onder restafval (grijze container?). Dan kan ik ook bepalen of dit haalbaar is. Ik vind het wel belangrijk om te kijken of we als samenleving minder afval kunnen produceren. Volgens mij is hier ook wel winst te behalen
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Ambitie is goed. Of het haalbaar is??
A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Ik vind het goed om een ambitie te hebben om minder restafval te produceren, en 50 kilo per inwoner is in mijn ogen realistisch.
A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Mooie ambitie, maar geen idee of dit haalbaar is. Met name voor gezinnen met jonge kinderen is dit lastig denk ik (ivm luiers etc).

6. Gemeenten proberen inwoners te stimuleren steeds meer afval te scheiden zodat de materialen gerecycled en weer als grondstoffen gebruikt kunnen worden. Een aantal gemeenten in Twente heeft diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Bent u voor of tegen diftar? En waarom?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Ja, daar ben ik het mee eens. Betaling naar hoeveelheid. In de gemeente Borne betaal ik (geloof ik) als een gezin met één kind net zoveel als een gezin met vier kinderen. Terwijl de hoeveelheid afval dan veel meer is. Daarnaast ben ik er voorstander van om per leging te betalen. Ik denk dat wanneer inwoners diftar betalen ze bewuster met hun afval omgaan en beter afval scheiden, zodat de container minder vaak aan straat hoeft te staan.
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: : In Haaksbergen nog niet aan de orde. Vind het vreselijk al die grote containers bij de inwoners van Enschede. Verder zie ik erg veel zwerfafval in Enschede bij containers. Dit zal zeker in de hand worden gewerkt door diftar om het restafval zo laag mogelijk te houden en daarmee een
hoge afvalstoffenheffing te voorkomen. Hoe dit te ondervangen….geen idee.
 

A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Ik ben voor want de vervuiler moet zo betalen voor zijn/haar eigen afval.
A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Voor, dit stimuleert om beter na te denken over (scheiden van) je afval.

7. Een aantal gemeenten in Twente willen omgekeerd inzamelen invoeren. Hierbij wordt gft, papier en pmd/verpakkingen aan huis opgehaald. Het restafval dienen de inwoners naar een ondergrondse container te brengen waarbij men per aangeboden zak moet betalen. Bent u voor of tegen deze manier van inzamelen? En waarom?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Tegen. Ik word er niet vrolijk van als ik mijn eigen restafval moet weg brengen. Vaak gaat het om een grote en vieze zak afval en om daarmee over straat te lopen gaat me te ver. Ik vind het geen probleem als ik zelf papier en plastics afval weg moet brengen.  Dit afval is schoon en neem je bijvoorbeeld mee als je naar de
supermarkt gaat. Tot een maand geleden brachten we zelf wekelijks het plastic afval weg. Nu hebben we helaas er nog een container bij. Papier en glaswerk brengen we nog steeds zelf weg.
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Het ophalen aan huis lijkt me goed, alhoewel daar natuurlijk wel hele goede en duidelijke afspraken over moeten zijn. Hoe, wanneer etc.
Het zelf wegbrengen vind ik een stap terug. Zullen er ondergrondse containers in elke wijk/buurt geplaatst worden? Lijkt me ook een fikse kostenpost die op 1 of andere manier weer bij de burger verhaald zal worden. En hoe moet dit zelf aanbieden mbt gehandicapten/ouderen etc? 

A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Als hiermee de kosten van de inzameling worden verlaagd ben ik voor.
A: Barbara, 34 jaar uit LosserPrima idee, dit stimuleert om afval beter te scheiden.

8. Vindt u dat inwoners bij omgekeerd inzamelen moeten betalen voor het aanbieden van restafval? Waarom wel of niet?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Nee, niet betalen voor restafval als je mensen vraagt om het zelf weg te brengen. Als inwoner zou ik bang zijn dat er meer zwerfvuil komt omdat niet
iedereen netjes zijn afval weg brengt. Zeker niet als inwoners er voor moeten betalen.
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Kan hier zo 1,2,3 geen antwoord opgeven. Aan de ene kant wel om het lukraak aanbieden te ontmoedigen. Aan de andere kant vind ik dat
mensen die consequent scheiden en dan toch nog wat restafval ZELF moeten aanbieden hier geen betaling voor zouden moeten doen.

A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Als restafval kan worden hergebruikt als grondstof en daar staat een vergoeding tegenover die gelijk is aan de kosten voor het aanbieden dan niet. In andere gevallen wel, maar dan via Diftar.
A: Barbara, 34 jaar uit LosserOm het scheiden van afval te stimuleren zal dit wel moeten, maar dan wel een redelijk bedrag.

9. Wat is volgens u een goede manier om mensen/gezinnen te stimuleren om afval te scheiden?
A : Elke, 32 jaar uit Borne: Zorgen dat mensen het in de portemonnee voelen, dus betalen naar gebruik. Naar mijn mening stimuleert dit mensen om bewuster met het milieu om te gaan. Daarnaast is het denk ik belangrijk om inwoners bewust te maken wat je gebruikt (hoeveel kilo, wat in welke container etc.).
A: Ineke, 55 jaar uit Haaksbergen: Het heeft allemaal voor en tegens. Zou geen passende, goede manier kunnen bedenken.
A: Patrick, 49 jaar uit Hengelo: Laat zien wat er wordt gedaan met het gescheiden afval (hergebruik). Laat nut en noodzaak zien, nu is het voor veel mensen een ‘black box’;
men weet niet waarom men dit doet en wat de voordelen zijn.

A: Barbara, 34 jaar uit Losser: Laten zien wat de voordelen voor ze zijn. Mensen willen graag zien wat ze er zelf aan hebben.