Afval scheiden in Twente; (hoe) doen raadsleden dat?

Vier raadsleden van verschillende Twentse gemeenten beantwoorden tien vragen over afval scheiden… Hoe scheiden zij hun afval? Scheiden ze überhaupt hun afval?

De antwoorden komen van: Paul Gerritsjans, Gerda Bruins, beide raadslid van gemeente Hof van Twente, Edith van der Brugh, raadslid van gemeente Hengelo en Edgar Visscher, raadslid van gemeente Oldenzaal.

Paspoort

Naam: Paul Gerritsjans                                                                 
Gemeente: Hof van Twente
Partij: CDA
Raadslid sinds: 1990( effectief 17 jaar)
m/v:   m  
Leeftijd:  70 jaar

De heer Gerritsjans bij de weegbrug

1. Doet u thuis aan afvalscheiding? Zo ja, welk afval scheidt u? Zo niet, wat is hiervoor de reden?
A: Ja, gft, glas, papier en karton, verpakkingen, kca, batterijen en lampen.

2. Wat vindt u van afval scheiden?
A: Een must, ladder van Lansink is leidend.

3. Wat vindt u van de gezamenlijke ambitie in Twente om in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner op jaarbasis te produceren?
A: Uitstekend,

4. Kan dit volgens u gerealiseerd worden? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waar ligt dat aan?
A: Moet eerder gerealiseerd kunnen worden. Financiële prikkel moet aanwezig blijven en faciliteiten worden uitgebreid.

5. Hoe zouden inwoners volgens u (nog meer) gestimuleerd kunnen worden om afval te scheiden?
A: Uitbreiden faciliteiten bijvoorbeeld bij omgekeerd inzamelen. Meer ondergrondse restafval containers.

6. Afval is grondstof. Bent u het hier mee eens? Waarom wel of niet?
A: Helemaal mee eens en restafval zou ik reststoffen noemen.

7. Een aantal gemeenten in Twente heeft diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Bent u voor of tegen diftar? En waarom?
A: Voor. Zet mensen aan tot scheiden. Resultaten bewijzen het.

8. Een aantal gemeenten in Twente willen omgekeerd inzamelen invoeren. Hierbij wordt gft, papier en pmd/verpakkingen aan huis opgehaald. Het restafval dienen de inwoners naar een ondergrondse container te brengen waarbij men per aangeboden zak moet betalen. Bent u voor of tegen deze manier van inzamelen? En waarom?
A: Ik ben er voor maar dan moet overal op loopafstand een ondergrondse container voor reststoffen aanwezig zijn. Zolang dat niet het geval is, de restcontainer handhaven.
In mijn ogen heeft Hengelo dit niet goed gedaan.

9. Vindt u dat inwoners bij omgekeerd inzamelen moeten betalen voor het aanbieden van restafval? Waarom wel of niet?
A: Ja, de vervuiler betaalt. Verwerking van de reststoffen niet afwentelen op de gemeenschap.

10. Wat is uw wens ten aanzien van afval voor de toekomst?
A: Een maatschappij zonder afval- of reststoffen bestaat niet, is er nooit geweest en zal er ook niet komen. Wel de reststoffen tot een minimum beperken. Ladder van Lansink  blijft leidend.


Paspoort

Naam: Edgar Visscher                                                                
Gemeente: Oldenzaal
Partij: VVD
Raadslid sinds: 2014
m/v:   m  
Leeftijd:  41 jaar

1. Doet u thuis aan afvalscheiding? Zo ja, welk afval scheidt u? Zo niet, wat is hiervoor de reden?
A: Ja, we scheiden het plastic en gft-afval

2. Wat vindt u van afval scheiden?
A: Ik sta achter het principe van het scheiden van afval om vervolgens zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken. Ik sta alleen volstrekt niet achter de wijze waarop de afval inzameling plaatsvindt. Het feit dat we zelf ons afval moeten scheiden is achterhaald en kan slimmer, goedkoper en sneller plaatsvinden met machines.

3. Wat vindt u van de gezamenlijke ambitie in Twente om in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner op jaarbasis te produceren?
A: Het is wat mij betreft een verkeerde ambitie. De ambitie zou moeten zijn dat we als Twente (en als wereld) minder afval produceren. Deze ambitie werkt in de hand dat we alleen afval herverdelen over meer bakken en niet kijken naar de totale afvalproductie.

4. Kan dit volgens u gerealiseerd worden? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waar ligt dat aan?
A: De enige manier waarop dit gerealiseerd kan worden is door machinale na-scheiding. Een gezin dat fanatiek afval scheidt, kan zo’n 7,5 kg plastic inzamelen per jaar per persoon. Een machine haalt eenvoudig 8,5 kg plastic uit het afval.

5. Hoe zouden inwoners volgens u (nog meer) gestimuleerd kunnen worden om afval te scheiden?
A: Wat mij betreft worden we niet meer gestimuleerd en stoppen we per direct met onzinnige systemen als Diftar. Diftar kost verschrikkelijk veel geld, dat geld kunnen we beter investeren in nascheidingsinstallaties.

6. Afval is grondstof. Bent u het hier mee eens? Waarom wel of niet?
A: Ja, daar ben ik het mee eens. We moeten zoveel mogelijk hergebruiken. Hiervoor is het enorm belangrijk dat er juist aan de voorkant wordt gewerkt met herbruikbare materialen.

7. Een aantal gemeenten in Twente heeft diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Bent u voor of tegen diftar? En waarom?
A: Ik ben tegen het Diftar systeem. Diftar geeft een valse prikkel die gebaseerd is op geld en geeft geen prikkel om de totale afvalproductie te verminderen. Het zelf scheiden van afval is achterhaald en is daarbij ook milieuonvriendelijk. Denk maar aan de vuilniswagens die steeds meer rondjes rijden met minder afval aan boord.

8. Een aantal gemeenten in Twente willen omgekeerd inzamelen invoeren. Hierbij wordt gft, papier en pmd/verpakkingen aan huis opgehaald. Het restafval dienen de inwoners naar een ondergrondse container te brengen waarbij men per aangeboden zak moet betalen. Bent u voor of tegen deze manier van inzamelen? En waarom?
A: Ik ben tegen iedere vorm van zelf afval scheiden. De kosten voor ondergrondse containers worden vaak verwerkt in de afvalstoffenheffing waardoor niet duidelijk wordt wat de werkelijke kosten hiervan zijn. Dit geld moeten we gebruiken om te investeren in slimme machines die ons afval na-scheiden.

9. Vindt u dat inwoners bij omgekeerd inzamelen moeten betalen voor het aanbieden van restafval? Waarom wel of niet?
A: Zie vragen 7 en 8

10. Wat is uw wens ten aanzien van afval voor de toekomst?
A: Mijn wens is dat we als samenleving werken aan het toepassen van zoveel mogelijk herbruikbare en afbreekbare materialen bij alles wat geproduceerd wordt. We moeten met elkaar werken aan minder afval.


Paspoort

Naam: Gerda Bruins
Gemeente: Hof van Twente
Partij:  VVD
Raadslid sinds: 2001
m/v:  v
Leeftijd:  57 jaar

1. Doet u thuis aan afvalscheiding? Zo ja, welk afval scheidt u? Zo niet, wat is hiervoor de reden?
A: Ja, wij doen aan afvalscheiding. Medio 2016 zijn we hiermee explicieter begonnen door verschillende afvalbakken in huis te plaatsen. Papier, plastic, metaal en drinkkartons, glas, groenafval, kleding en restafval wordt door ons gescheiden.

2. Wat vindt u van afval scheiden?
A: Het is een nuttig en noodzakelijk gegeven. Willen wij niet nog meer grondstoffen gebruiken, dan is afval scheiden essentieel.

3. Wat vindt u van de gezamenlijke ambitie in Twente om in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner op jaarbasis te produceren?
A: De VVD Hof van Twente staat hier volledig achter. De inwoners moeten echter wel de tijd en ruimte krijgen hieraan te kunnen voldoen.

4. Kan dit volgens u gerealiseerd worden? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waar ligt dat aan?
A: Ja, dat kan gerealiseerd worden, mits er genoeg facilitair geregeld wordt. Als de inwoners dit goed en makkelijk kunnen scheiden zal dit absoluut mogelijk zijn.

5. Hoe zouden inwoners volgens u (nog meer) gestimuleerd kunnen worden om afval te scheiden?
A: Inwoners zijn meer gebaat bij een gunstige financiële prikkel om afval te scheiden, dan een boeteclausule.

6. Afval is grondstof. Bent u het hier mee eens? Waarom wel of niet?
A: Ja, veel afval is grondstof, echter niet alles, bijvoorbeeld industrieel afval is niet altijd een grondstof. Wij zijn er echter bij gebaat zoveel mogelijk afval als grondstof te hergebruiken.

7. Een aantal gemeenten in Twente heeft diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Bent u voor of tegen diftar? En waarom?
A: De VVD was in eerste instantie geen voorstander van diftar in de Hof van Twente. Reden hiervoor was dat er geen alternatieven werden geboden. Er werd gediscussieerd over betaling voor inwoners  die buiten vastgestelde aantallen voor wat betreft volume, frequentie of gewicht hun afval aanboden. Echter, er werd geen mogelijkheid geboden dit afval op een andere wijze aan te bieden, dan alleen de optie om te betalen. Ook was de VVD van mening dat hierdoor dan veel zwerfafval in ons uitgebreide buitengebied gedumpt zou worden.
Nu is er echter de mogelijkheid om plastic, metaal en drinkkartons gratis aan te bieden, evenals kleding en andere vormen van afval. Dit gaf voor de VVD de doorslag wel akkoord te gaan met diftar, zoals het nu in de gemeente Hof van Twente vastgesteld is.

8. Een aantal gemeenten in Twente willen omgekeerd inzamelen invoeren. Hierbij wordt gft, papier en pmd/verpakkingen aan huis opgehaald. Het restafval dienen de inwoners naar een ondergrondse container te brengen waarbij men per aangeboden zak moet betalen. Bent u voor of tegen deze manier van inzamelen? En waarom?
A: De VVD is hier voorstander van, echter de inwoners moeten wel geleidelijk op deze systematiek kunnen overgaan, dus de tijd en ruimte krijgen om dit tot een succes te maken. Bovendien moet dit restafval op een makkelijke wijze aangeboden kunnen worden.

9. Vindt u dat inwoners bij omgekeerd inzamelen moeten betalen voor het aanbieden van restafval? Waarom wel of niet?
A: Eerst moet duidelijk zijn hoeveel restafval aangeboden wordt en hoeveel het gaat kosten om dit te verwerken. Daarna moeten we besluiten of de inwoner dit moet betalen, en zo ja, hoeveel.

10. Wat is uw wens ten aanzien van afval voor de toekomst?
A: De wens van de VVD is om op den duur te kunnen komen tot hergebruik van alle afval die wij produceren. Dit zou een mooi toekomstperspectief bieden voor de volgende generatie.


Paspoort

Naam: Edith van der Burgh
Gemeente: Hengelo
Partij: Pro Hengelo
Raadslid sinds: 2014
m/v:   v
Leeftijd:  51 jaar

1. Doet u thuis aan afvalscheiding? Zo ja, welk afval scheidt u? Zo niet, wat is hiervoor de reden?  
A: Jazeker.  gft, restafval, papier, pmd/verpakkingen, textiel, glas, ijzer, piepschuim etc.

2. Wat vindt u van afval scheiden?
A: Prima, waarom niet, kleine moeite en bewust bezig zijn.

3. Wat vindt u van de gezamenlijke ambitie in Twente om in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner op jaarbasis te produceren?   
A: Helemaal goed, zelf zit ik al even op of onder die 50 kilo. Kwestie van goed scheiden, je houdt dan echt weinig restafval over.

4. Kan dit volgens u gerealiseerd worden? Zo ja, op welke wijze? Zo niet, waar ligt dat aan?   
A: Volgens mij gaat dat redelijk lukken. Bepaalde delen zullen er alleen nog uitgehaald moeten worden, luiers, incontinentiemateriaal en het stomamateriaal zal nog gescheiden moeten worden van het grijze restafval om bij die 50 kilo te kunnen komen.

5. Hoe zouden inwoners volgens u (nog meer) gestimuleerd kunnen worden om afval te scheiden?   
A: Door gft gratis aan te kunnen bieden. In Hengelo is het nog niet gratis. Het is een grondstof, dus daar zou door inwoners nog zuiniger mee omgesprongen kunnen worden. Nog meer inwoners de mogelijkheid geven dit wel te kunnen scheiden (hoogbouw).  Bovendien zal het bij gratis inleveren mensen er van weerhouden dit toch bij het grijze afval te deponeren.  Plus het restafval eigenlijk niet in liters maar in kilo’s te berekenen. Voordat er een aantal kilo’s bereikt is zit de zak al dusdanig vol dat hij wel naar de container kan, maar 1 klik voor slechts 1 kilo afval schiet niet veel op.

6. Afval is grondstof. Bent u het hier mee eens? Waarom wel of niet?  
A: Jawel. Het meeste is gewoon te recyclen.

7. Een aantal gemeenten in Twente heeft diftar (gedifferentieerde tarieven) ingevoerd waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Bent u voor of tegen diftar? En waarom? 
A: Ik ben voor diftar, mensen die wel willen scheiden en dit ook goed doen hoeven niet meer te betalen voor anderen die er niet zo goed op willen letten. Het is prima als je de grijze container iedere twee weken vol aan de straat zet, maar daar mag dan best een prijskaartje aan vastzitten. (Natuurlijk wel rekening houden met inwoners die door bepaalde omstandigheden niet kunnen scheiden).

8. Een aantal gemeenten in Twente willen omgekeerd inzamelen invoeren. Hierbij wordt gft, papier en pmd/verpakkingen aan huis opgehaald. Het restafval dienen de inwoners naar een ondergrondse container te brengen waarbij men per aangeboden zak moet betalen. Bent u voor of tegen deze manier van inzamelen? En waarom?
A: Ben daar op zich voorstander van. Immers als je goed scheidt hoef je amper naar de container. Maar voordat men dit omgekeerde inzamelen inzet zullen de problemen die door dit systeem kunnen ontstaan goed bekeken moeten worden. Vooraf oplossingen bedenken en niet eerst invoeren en dan pas bedenken wat er mis kan gaan.

9. Vindt u dat inwoners bij omgekeerd inzamelen moeten betalen voor het aanbieden van restafval? Waarom wel of niet? 
A: Het zal mensen stimuleren zo goed mogelijk te scheiden en daardoor zo min mogelijk te hoeven betalen. Maar dan moet je het wel eerlijk en transparant blijven doen.

10. Wat is uw wens ten aanzien van afval voor de toekomst? 
A: Dat iedereen zijn of haar steentje zal bijdragen en bewust omgaat met de afvalstroom. En dat het voor iedereen mogelijk wordt gemaakt dit zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Dus vooral blijven faciliteren en communiceren. Dat fabrikanten er zelf alles aan doen zo min mogelijk materiaal te verspillen. De consument niet opgescheept wordt met onnodige verpakkingen. Er nog meer manieren worden gevonden om te kunnen hergebruiken.