Van oud papierinzamelaar naar duurzaamheidsambassadeur

Het is een beeld dat we allemaal wel kennen: vrijwilligers van een vereniging die elke maand de handen uit de mouwen steken om oud papier huis-aan-huis op te halen om zo extra inkomsten voor de vereniging binnen te halen. Geld dat hard nodig is om de verenigingskas in de groene cijfers te houden. Zo ook in de gemeente Hellendoorn.

 Papiercontainers

In 2015 waren er zo’n 20 verengingen die van deze extra inkomstenbron afhankelijk waren. Echter, de gemeente besloot om in dit jaar over te gaan op papiercontainers aan huis omdat onderzoek aantoonde dat veel papier in de grijze restcontainer belandde. Hiermee was het ophalen van het papier door de verenigingen niet meer aan de orde. Wat te doen?

Tegemoetkoming voor duurzaamheidspromotie en -maatregelen

In overleg met de sport- en cultuurverenigingen is toen besloten om ze de rol van duurzaamheidsambassadeurs te geven. In ruil voor een jaarlijkse tegemoetkoming moeten de verenigingen duurzaamheidsactiviteiten ontplooien binnen hun vereniging.  Lisanne Verheij, secretaris van de Nijverdalse Korfbalclub NKC’51, is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij deze transitie naar duurzaamheidsambassadeur.

Activiteiten van de duurzaamheidsambassadeurs

Lisanne: “We kijken binnen onze gezellige vereniging met zo’n 400 leden op verschillende manieren naar duurzaamheid. Als eerste proberen we onze accommodatie steeds duurzamer te maken. Zo hebben we bij de verbouwing en uitbreiding van ons clubhuis vorig jaar zoveel mogelijk duurzame oplossingen gekozen, zoals led verlichting, bewegingssensoren en een energiezuinige ketel.

Ten tweede kijken we ook naar sociale en maatschappelijke duurzaamheid en daarom heeft NKC’51 vanaf voorjaar 2015 meegedaan met het ABC-traject (Actief Betrokken Club) vanuit de gemeente. Als Actief Betrokken Club wil NKC’51 een bijdrage leveren aan de participatiesamenleving en meer gebruik maken van ons, overdag grotendeels leegstaande, clubgebouw door (eenzame) ouderen de kans te geven om vrijblijvend bij ons te komen jeu de boulen. Na een start met 10 woensdagochtenden in 2015 is dit project gecontinueerd en de ochtenden worden sinds najaar 2016, op verzoek van de enthousiaste groep deelnemers, nu zelfs elke week gehouden. Het heeft de vereniging al zo’n 10 nieuwe leden en een groep van ongeveer 20 regelmatige deelnemers opgeleverd en nog steeds komen er nieuwe mensen bij.

Ten derde proberen we door deze activiteiten en door informatievoorziening bij onze leden en achterban meer aandacht en awareness voor duurzaamheid te vragen.

Nadenken over duurzaamheid

De meerwaarde van de duurzaamheidsambassadeurs is dat we, door het goede voorbeeld te geven, steeds mensen laten nadenken over duurzaamheid. Er is volgens mij nog veel nodig om onze wereld ook leefbaar te houden voor volgende generaties. Waar we in de praktijk wel tegenaan lopen is dat we het lastig vinden om nieuwe manieren te vinden om duurzaamheid te promoten. Met het ABC-traject en onze verbouwing hebben we wel veel aandacht kunnen geven aan duurzaamheid, maar hoe blijf je die aandacht vasthouden?

We hebben in de eerste twee jaar een aantal bijeenkomsten gehad die werden georganiseerd door de gemeente, waar veel ideeën en tips werden uitgewisseld. Op dit moment is er wat minder contact. Wellicht dat deze bijeenkomsten vanuit de gemeente weer worden opgepakt en anders kunnen we wellicht ook zelf contact gaan opnemen met andere ambassadeurs.

Doen de verenigingen ook aan afvalscheiding?

Leuk die duurzaamheidsambassadeurs, maar hoe zit het met afval scheiden? Lisanne: “Hoe het met de andere verenigingen zit weet ik niet precies, maar onze vereniging beschikt over verschillende containers en er wordt geprobeerd om het afval zoveel mogelijk in de juiste containers te stoppen. Thuis scheid ik ook steeds meer afval. Veel verpakkingen kunnen in de onlangs in Hellendoorn geïntroduceerde PMD-container, dus deze is zeker van toegevoegde waarde. Het is echter niet haalbaar om voor elk stuk afval naar de container te lopen, dus soms gaat het ook gewoon in de prullenbak en komt het in de grijze container terecht.

Duurzaamheidsambassadeurs kunnen rol spelen bij afval scheiden

Ik denk dat het belangrijk is om inzichtelijk te maken waarom het afval gescheiden wordt. Als mensen weten wat er precies gebeurt met de inhoud van de verschillende containers en waarom het dus belangrijk is om deze scheiding aan te houden, zijn ze hopelijk geneigd om er ook meer moeite voor te doen. Wij, als duurzaamheidsambassadeur, zouden hierin zeker een rol kunnen spelen.”

Waarom duurzaamheidsambassadeurs?

De oud papierinzameling in Hellendoorn vertoonde al jaren een dalende lijn. Niet alle inwoners bleken voldoende gemotiveerd om het oud papier weg te brengen naar een verzamellocatie van een vereniging. Sorteerproeven bevestigden dat er nog veel papier in de restcontainer aanwezig was. Dit strookte niet met de ambities van de gemeente en daarom werd gekozen voor de invoering van de blauwe (papier)container (haalmethode). Hiermee is de ingezamelde hoeveelheid oud papier weer gestegen en is er nauwelijks nog papier aanwezig in de restcontainer. Maar waarom dan de duurzaamheidsambassadeurs?

Verenigingen staan dicht bij inwoners

Gerard Oonk, beleidsmedewerker afval gemeente Hellendoorn: “De transformatie van oud papierinzamelaars naar duurzaamheidsambassadeurs is mede vormgegeven omdat verenigingen vaak veel achterban hebben en daarmee een groot bereik hebben om duurzaamheidsdoelstellingen onder de aandacht te brengen. De vereniging staat dichter bij de inwoner en is daarmee beter in staat om de boodschap onder het voetlicht te krijgen. Doordat de ambassadeurs ook zelf duurzame actiepunten uitvoeren, ontstaat een brede beweging. Wij zijn hier erg enthousiast over.

Rol voor ambassadeurs tijdens week van de duurzaamheid

Wij houden regelmatig contact met de ambassadeurs. Zo krijgen ze een paar keer per jaar een nieuwsbrief met informatie die voor hun van belang is en zijn we enkele maanden geleden bij alle ambassadeurs op bezoek geweest om te onderzoeken hoe het gaat, wat verwachtingen zijn en hoe ze over de toekomst nadenken. Bij enkele ambassadeurs is er de wens om weer gezamenlijk bijeen te komen. Dat doen we met een uitstapje naar Twence. Ook krijgen de ambassadeurs een duidelijke rol binnen de week van de duurzaamheid in oktober. Daar is ook de kans elkaar te ontmoeten en bij te praten. Vanaf eind mei is overigens ook de website duurzaamhellendoorn.nl eind mei operationeel. Dit wordt een platform met informatie over duurzaamheid en informatie van, en voor, de ambassadeurs.