Uit de luiers

Als baby start je erin en steeds meer ouderen krijgen er ook mee te maken in de vorm van incontinentiemateriaal: luiers. Het is een afvalstroom die regelmatig tot vragen leidt, maar die snel zindelijk wordt.

Zes kilo per inwoner per jaar

In veel gemeenten worden op dit moment maatregelen genomen om het restafval te verminderen. Veel zaken zijn eenvoudig uit het restafval te halen: plastic, blik, drankenkartons, textiel, papier en glas. Er blijft dan niet veel meer over, zo ervaren veel mensen. Een afvalstroom die regelmatig tot vragen leidt zijn de luiers. Jaarlijks gaat het gemiddeld om zes kilo per inwoner per jaar. In de ambitie om tot slechts 50 kilo restafval per inwoner per jaar te komen toch een behoorlijk gewicht!

Huidige situatie

Op dit moment is er geen mogelijkheid om luiers en incontinentiemateriaal te recyclen. De laatste fabriek die dit in Nederland deed is enkele jaren geleden failliet gegaan. In gemeenten waar luiers nog wel gescheiden worden ingezameld, worden de luiers afgevoerd en verbrand als restafval. Het zorgt op die manier wel voor een vermindering van het restafval bij de betrokkenen en kan daardoor wel een effectieve maatregel zijn die leidt tot draagvlak en het verminderen van problemen bij gezinnen en ouderen.

Landelijke ontwikkelingen

Vrijwel direct na het verdwijnen van de laatste recyclingmogelijkheid is landelijk een werkgroep gestart omtrent dit onderwerp. Hierin zijn de overheid, producenten, inzamelaars, verwerkers en andere belangengroepen samen gaan kijken naar de mogelijkheden. Het kunnen verwerken is een eerste stap, de financiering hiervan is een tweede. Daarnaast moet ook worden gekeken naar de manier van inzamelen. Enkel een efficiënte omgang met deze afvalstroom zal leiden tot een structurele en duurzame oplossing.

Oplossing(en) in zicht

Afgelopen maart werd op het Grondstoffencongres in Utrecht al gemeld dat er een oplossing in zicht is. Meerdere initiatieven staan klaar om te starten. Een paar hordes moeten nog worden genomen, met name de milieuaspecten van de grondstoffen na verwerking moeten nog goed worden bekeken. Bij incontinentiemateriaal spelen bijvoorbeeld ook medicijnresten een rol. De invloed hiervan moet goed in kaart worden gebracht alvorens de overheid goedkeuring kan geven aan het gehele proces en de verwerking onderschrijft.

Inzamelen

Wanneer de verwerking eenmaal weer mogelijk zal zijn, vermoedelijk in 2018, zal de aandacht verschuiven naar de inzameling. Een uitdaging, want de afvalstroom komt verspreid door de gemeente vrij en slechts bij een gedeelte van de huishoudens. Het wordt de kunst om samen met de gezinnen en de ouderen te kijken naar een efficiënte manier. Iets om nu al over na te denken, nu een verwerkingsmogelijkheid in zicht lijkt!

Preventie

Nog effectiever is het voorkomen van luierafval door geen wegwerpluiers te gebruiken, maar moderne wasbare luiers. Hippe broekjes met afbreekbare papieren inlegvellen die, samen met de ontlasting, door het toilet gespoeld kunnen worden. Bovendien is deze systematiek voor gebruikers ook goedkoper dan wegwerpluiers. De gemeente Hengelo heeft in 2015 een proef gedaan met vijftig gezinnen die honderd dagen lang alleen duurzame en wasbare luiers gebruikten. Na afloop van de proef werd bekend dat twee derde van de deelnemers tevreden was en de wasbare luiers zou blijven gebruiken. Een compilatie van de introductieavond van deze pilot is in dit filmpje terug te zien.

 

Meer informatie